X

A-Kwadrat

Twój pierwszy krok do rozwoju

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu naszą ofertę szkoleniową. Świadczymy usługi szkoleniowe dla każdej z grup zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników. Mamy również specjalną ofertę dla osób, które walczą o swoje miejsce na rynku pracy, a mianowicie: do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży.

Oferujemy możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu, doskonalenie zawodowe. Organizujemy szkolenia dla osób bezrobotnych chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść umiejętności już zdobyte. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, PCPR i Urzędami Pracy.

Realizujemy bony szkoleniowe

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Posiadamy Certyfikat Agencji Zatrudnienia

SZKOLENIA INFORMATYCZNE

Marketing internetowy

Skuteczne narzędzia promocji i sprzedaży w Internecie Oferowane szkolenie to praktyczna wiedza o sposobach promocji i sprzedaży w najdynamiczniej rozwijającym się i najlepiej mierzalnym medium jakim jest Internet.Najlepsi, którzy przyswoją kluczową dla rozwoju swojej firmy wiedzę mają szanse sprzedawać więcej i wyprzedzać konkurencję. Program szkolenia obejmuje m.in.:

 • sprzedaż w polskim Internecie w liczbach,
 • elementy składowe marketingu Internetowego,
 • skuteczne narzędzia e-marketingu – wprowadzenie do konwersji,
 • popularne narzędzia marketingu Internetowego,
 • Reklama typu Display,
 • Facebook (sklep + fan page + reklama na facebooku),
 • Google + i Google Maps,
 • Sfera blogów (Kominek, Antyweb i inni)

E-learning

W programie:

 • Wprowadzenie do programu e-learningowego
 • Zarządzanie danymi e-learningowymi,
 • Techniki warstwy prezentacji
 • Środowisko pracy
 • E-szkolenie - koncepcja, struktura, cechy, modele budowy
 • Oprogramowanie klasy LMS i LCMS do tworzenia kursów e-learningowych
 • Tworzenie materiałów interaktywnych Łączenie pojedynczych jednostek w moduł szkoleniowy
 • Tworzenie narzędzi internetowych do oceny efektywności szkoleń e-learningowych

Administrator baz danych i hurtowni danych

W programie:

 • Pojęcia podstawowe baz danych
 • Projektowanie baz danych
 • Struktury baz danych
 • Modelowanie danych
 • Relacyjny model danych SQL – strukturalny język zapytań
 • MySQL
 • Bazy danych obiektowo – relacyjne
 • Internetowe bazy danych XML
 • Administracja baz danych
 • Bezpieczeństwo danych

Wytwarzanie oprogramowania w PHP5

W programie:

 • Klasy i obiekty
 • Serializacja obiektów w PHP
 • Mechanizmy dziedziczenia
 • Korzystanie z biblioteki PHPUnit
 • Stosowanie wzorców projektowych
 • Wzorce konstrukcyjne i strukturalne
 • Obsługa języka XML w PHP5
 • Tworzenie usług sieciowych
 • Wykorzystanie możliwości rozszerzenia MySQL
 • Komunikacja z bazami danych za pomocą Creole i Propel
 • Tworzenie dokumentacji kodu z wykorzystaniem narzędzia phpDocumentator
 • Modelowanie aplikacji w języku UML

Szkolenia handlowo-usługowe

Profesjonalny sprzedawca

Program Szkolenia:

 • Przygotowanie do sprzedaży
 • Przygotowanie - analiza potencjału klienta
 • Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem
  • Dobre wrażenie - przyjazna postawa i wzbudzanie zaufania
  • Komunikacja werbalna, niewerbalna i jej znaczenie, elementy mowy ciała
  • Aktywne słuchanie, rola ciszy, przerwy w wypowiedzi, intonacji, prowadzenie i dostosowanie się do klienta, tworzenie atmosfery sprzyjającej efektywności
 • Kreowanie potrzeb klienta
 • Negocjowanie kontraktów i obiekcji
 • Sposoby prezentacji
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami
 • Znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży
  • Cele osobiste a cele firmowe - zagadnienia wprowadzające wartości
  • Jak poprawnie formułować cele osobiste
  • Znajomość misji i celów firmowych - planowanie działania w pracy zawodowej i prywatnie
  • Analiza po sprzedażowa i raportowanie w aspekcie organizowanie procesu

Obsługa kas fiskalnych

Program Szkolenia:

 • Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania.
 • Podstawowe pojęcia fiskalne (paragon fiskalny, stawki Vat, PLN, raport dobowy, raport miesięczny, fiskalizacja, itd…).
 • Budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych z kopią tradycyjną oraz elektroniczną.
 • Organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera.
 • Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów.
 • Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu.
 • Raporty kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

szkolenia medyczne

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Program Szkolenia:

 • Sylwetka osobowa opiekuna osoby starszej
 • Gerontologia jako nauka.
 • Charakterystyka procesu starzenia się.
 • Kierunki pomocy i opieki geriatrycznej.
 • Teorie procesu starzenia się.
 • Psychiczne oznaki starzenia się.
 • Choroby wieku podeszłego-zmiany zachodzące w ludzkim organizmie.
 • Czynniki wpływające na zdrowie człowieka
 • Wieloaspektowe ujęcie zdrowia i choroby
 • Potrzeby zdrowotne osób starszych
 • Praca lekarza rodzinnego
 • Praca z ludźmi starszymi na poziomie POZ
 • Zadania pielęgniarki rodzinno/środowiskowej
 • Praca pielęgniarki w domu pacjenta
 • Hospitalizacja domowa
 • Praca pomocy społecznej, jej zadania
 • Rodzaje zasiłków i ich przeznaczenie
 • Instytucje realizujące opiekę długoterminową w Polsce
 • Definicja kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
 • System kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
 • Praca - Usługi opiekuńcze
 • Opieka długoterminowa w Europie
 • Rola geriatry w europejskich systemach opieki zdrowotnej
 • Praca. Opieka dzienna dla osób starszych
 • Terapia zajęciowa, rehabilitacja dla seniorów.
 • Zasady prawidłowego żywienia osób starszych seniorów
 • Wybrane zagadnienia z farmakologii
 • Pierwsza pomoc.

Opiekunka dziecięca

W programie rozwój dziecka od 4 miesiąca do 12 miesiąca życia

 • Okres do 1 roku życia dziecka
 • Okres od 1 do 2 roku życia dziecka
 • Okres od 2 do 3 roku życia dziecka.
 • Normy rozwojowe dzieci
 • Rozwój w drugim i trzecim roku życia dzieci
 • Rozwój psychoruchowy dziecka
 • Nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego u dzieci.
 • Rozwój fizyczny dzieci
 • Co się dzieje, gdy dziecko dorasta
 • Napady złości u dzieci
 • Jak rozwijać sprawność fizyczną niemowlaka
 • Ćwiczenia zmysłów u niemowląt
 • Pielęgnacja niemowlaka
 • Jak opiekować się  nadpobudliwym dzieckiem
 • Choroby wieku dziecięcego
 • Najlepsze sposoby na uspokojenie i wyciszenie niemowlaka
 • Najczęstsze zakażenia wieku przedszkolnego
 • Literatura dziecięca
 • Zabawy dziecka przedszkolnego
 • Zabawa z dzieckiem gdy jest leżące
 • Najbardziej popularne zabawy dla dzieci powyżej 3 roku życia
 • Zabawa przez śpiew
 • Jak maluch żegna się z pieluszką?
 • Żywienie dziecka w 10 miesiącu
 • Pierwsza pomoc
 • Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci

Szkolenia z zakresu edukacji medialnej

Program szkolenia:

 • Szkolenia są dedykowane osobom, które w swojej pracy zajmują się kontaktami z mediami (firmy, urzędy miasta, gminy, powiatu), a także tym, którzy wypowiadają się dla prasy, także przed kamerami (prezesi, dyrektorzy, burmistrzowie, wójtowie, starostowie).
 • Szkolenia dedykowane są uczniom klas dziennikarskich szkół ponadgimnazjalnych.
 • Szkolenia skierowane są również do początkujących dziennikarzy, pracujących w redakcjach lokalnych gazet i stacji telewizyjnych.
 • Ze szkoleń mogą także skorzystać osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie jako wydawcy lokalnych pism czy tworzący lokalną telewizję.

szkolenia krawieckie i tapicerskie

Tapicer

Program Szkolenia:

 • BHP, organizacja stanowiska pracy
 • dobieranie rodzaju tapicerki oraz materiałów do konstrukcji
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach oraz ich konserwowanie
 • wykonywanie podłoża oraz warstwy tapicerskiej
 • wykonywanie napraw i renowacji mebli tapicerowanych
 • wykańczanie tapicerki pasmanterią, pikowaniem, dekoracyjnym gwoździami tapicerskimi zajęć
 • krojenie i szycie tkanin oraz naciąganie tkanin na elementy tapicerowane - 24 godziny zajęć praktycznych

Szwacz

Program Szkolenia:

 • przepisy BHP i ppoż.
 • elementy materiałoznawstwa
 • przygotowanie i obsługa maszyny do szycia
 • ściegi i szwy maszynowe
 • ocena jakości materiałów, wykonanie rysunków i szablonów, rozkrój materiałów
 • dobieranie grubości nici do tkaniny
 • technologia tapicerowania
 • narzędzia i przybory w tapicerstwie
 • szycie ze skóry naturalnej, ekologicznej i materiałów skóropodobnych oraz tkanin meblowych (obiciowych)
 • wykonywanie obić tapicerskich/ szycie ciężkie

Szkolenia hotelarsko-gastronomiczne

Barman-kelner

Program szkolenia obejmuje:

 • zasady funkcjonowania restauracji, przygotowania stanowiska pracy,
 • prezentację zastawy stołowej, nakrywanie do stołu, bielizny stołowej i składania serwetek,
 • zasady organizacji imprez zbiorowych,
 • obsługa klienta indywidualnego,
 • techniki kelnerskie – przydatne wskazówki,
 • serwis wina,
 • przygotowania, organizacji i charakterystyki bufetów,
 • charakterystyki pracy barmana, towaroznawstwa alkoholowego, sprzętu barmańskiego, miksologii, przygotowania napoi mieszanych i shakerowych,
 • podstawowej wiedzy na temat kawy, zasad parzenia kawy espresso, kawy mlecznej i kawy deserowej, latte art.- wzorów lanych z ręki, rysowania sosem i szpikulcem.

Kucharz

Program Szkolenia:

 • Ogólna charakterystyka zawodu kucharz
 • Składniki odżywcze i ich rola w organizmie
 • Gospodarka wodna organizmu
 • Gospodarka energetyczna organizmu
 • Normy żywienia i wyżywienia
 • Planowanie wyżywienia
 • Zwyczaje żywieniowe w Polsce i na świecie
 • Nowinki w zakresie gastronomii
 • Higiena i ochrona zdrowia,  przechowywanie żywności, utrzymanie czystości
 • Ogólne zasady bhp
 • Przyjęcie towaru i sposób magazynowania
 • Obróbka brudna i czysta produktów
 • Obróbka ziemniaków i warzyw korzeniowych
 • Obróbka warzyw strączkowych
 • Obróbka owoców
 • Ocena towaroznawcza mięs
 • Obróbka mięs zwierząt rzeźnych
 • Dobór warzyw na surówki
 • Sposoby rozdrabniania warzyw  i owoców
 • Zapoznanie z maszynami występującymi w zakładzie gastronomicznym
 • Zastosowanie surówek i ich dobór w żywieniu
 • Obróbka cieplna warzyw i owoców
 • Przystawki z warzyw i owoców morza
 • Zastosowanie warzyw poddanych obróbce cieplnej w żywieniu
 •  Sporządzanie potraw z mąki
 • Sporządzanie przystawek mięsnych
 • Klasyfikacja zup
 • Sporządzanie poszczególnych zup
 • Sporządzanie sosów
 • Sporządzanie dań głównych
 • Sporządzanie deserów
 • Zasady komponowania potraw
 • Wstęp do podstaw żywienia człowieka
 • Planowanie, rozliczanie i kalkulacja produkcji potraw ,planowanie zakupów
 • Sporządzanie potraw dietetycznych
 • Sposób podawania i dekorowania różnych potraw
 • Organizacja pracy, zarządzanie czasem pracy
 • Podsumowanie zajęć, egzamin praktyczny i teoretyczny

Projekty

Projekty, przy których pracowaliśmy

Stop dla barier

Projekt pn. Stop dla barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Niepełnosprawni na rynku pracy

Projekt pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Dojrzałość Twoim atutem

Projekt pn. ,,Dojrzałość twoim atutem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Czas na młodych

Projekt pn. „Czas na młodych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1.245.619,01 zł.

Aktywność drogą do sukcesu

Projekt pn. Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Równe szanse na rynku pracy

Projekt pn.: „Równe szanse na rynku pracy” Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywne jutro

Projektu systemowy „Aktywne jutro”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pomocna dłoń

Projekt zrealizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem".

Przywróceni do pracy

Projekt  „Przywróceni do pracy” dla bezrobotnych, dla których ustalony został III profil pomocy. Program realizowany ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Edumotywator

Projekt „Edumotywator” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.

Zaufali nam

Kontakt

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza poniżej

Dane kontaktowe

A-Kwadrat A. Kowalczyk
ul. Arcta 16, 60-408 Poznań
Tel. +48 61 84 74 029
Tel. kom. +48 511 036 513
E-mail: biuro@a-kwadrat.org.pl
http://www.a-kwadrat.org.pl